Chốt âm đỡ kệ một giải pháp nhanh gọn để gắn kệ trang trí lên tường

19.000VND26.000VND

Chốt âm đỡ kệ

– Phi 10×100 mm
– Phi 10×145 mm
– Chất liệu thép không rỉ
Ứng dụng: Đầu chốt gồm bulông và nở khoan bắt trực tiếp vào tường, đầu lục giác bắt vào lỗ khoan đỡ kệ.